ny_lundenstierna_mobilversion

Privatpolicy

Lundenstierna Men's Fashion garanterar din trygghet när du handlar på www.lundenstierna.se. Lundenstierna Men's Fashion har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas. Dina uppgifter överförs krypterat och lämnas inte ut till någon utomstående på annat sätt än vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.
Personuppgifter; varför samlar vi in uppgifter och vilka uppgifter handlar det om?

Lundenstierna Men's Fashion (Org.nr:
559105-4118) tar ansvar för de personuppgifter som du lämnar till oss, som Lundenstierna Men's Fashion får del av vid köp eller när du t.ex. prenumererar på vårt nyhetsbrev. Exempel på personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Lundenstierna Men's Fashion behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att Lundenstierna Men's Fashion använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig.

Det kan handla om att leverera de varor du beställt, utföra kreditkontroll, skicka information om Lundenstierna Men's Fashion samt andra erbjudanden för marknadsföringsändamål. Om några problem uppstår när Lundenstierna Men's Fashion skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Du samtycker även till att dina uppgifter kommer att lagras och behandlas i vårt IT-system.

Lundenstierna Men's Fashion är personuppgiftsansvarig och rättar på din begäran felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ett utdrag med den information som finns registrerad om dig. En begäran om sådant utdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig personligen.

Du har rätt att klaga på Lundenstierna Men's Fashions behandling av personuppgifter till en tillsynsmyndighet för personuppgifter inom EU (i Sverige Datainspektionen).

Hur länge lagras dina uppgifter?
Lundenstierna Men's Fashion behandlar bara dina uppgifter så länge som krävs för att utföra Lundenstierna Men's Fashions tjänster, eller så länge som det föreskrivs i lag.

Information om Cookies
En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk.

Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka vår webbplats. Du kommer då att få göra ett landsval varje gång du kommer tillbaka. Du kommer däremot inte att kunna besöka www.lundenstierna.se.

Vi har valt att använda cookies för att det skall bli lättare för dig att använde vår hemsida. Cookien låter oss också veta om du besökt Webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. Lundenstierna Men's Fashion använder aldrig cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök på Webbplatsen och för att kunna följa antalet besökare på Webbplatsen.